DATAPOLITIK:

Herning, den 24. Maj 2018

Schou-Jensen Biler A/S indsamler og behandler kun oplysninger om kunder som

når dette kan begrundes i et udtrykkeligt og sagligt behov.

Schou-Jensen Biler A/S indsamler og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige i forbin-

delse med mit kundeforhold, herunder bl.a. til registrering af biler, service- og reklamationsindkal-

delser samt relevant markedsføring.

Schou-Jensen Biler A/S anvender ikke oplysningerne til andre formål.

Schou-Jensen Biler A/S deler ikke oplysningerne med andre end relevante samarbejdspartnere,

herunder f.eks myndigheder og finansielle samarbejdspartnere.

Schou-Jensen Biler A/S gør kunder opmærksom på at de har ret til at:

*Få indsigt i de oplysninger der behandles.

*Gøre indsigelser mod at indsamlingen og behandlingen af oplysningerne finder sted.

*Få oplysninger, der er vildedende eller urigtige, rettet og slettet.

Information om persondatabehandling

I forbindelse med prøvekørsel af bil ved Schou-Jensen Biler A/S (CVR-nr. 35648976) indsamler og anvender vi som dataansvarlig en række af dine personlige oplysninger.
Vi er meget opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger og behandler alle personoplysninger i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne persondatapolitik.

1. Indsamling af personoplysninger
Vi indsamler følgende personoplysninger:
Navn
CPR-nummer
Adresse
Køn
Kørekortnummer
Billede af kørekort
Telefonnummer
E-mail adresse

Herudover registrerer vi oplysninger om, hvilken bil du har prøvekørt, dato og tidspunkt samt eventuelle andre relevante forhold omkring din prøvekørsel, eksempelvis hvis der under prøvekørslen er sket uheld eller lignende.
Vi registrerer oplysningerne i applikationen ”CarBuddii”, som udbydes af CarBuddii ApS, CVR-nr. 37510750, Vestergade 3b, 8000 Aarhus C.

2. Formål og retsgrundlag
Som led i benyttelsen af CarBuddii indsamler vi dine personoplysninger med henblik på at udarbejde den lovpligtige køreseddel i forbindelse med prøvekørsel af vores biler jf. persondataloven §6, stk. 1, nr. 3 eller persondataforordningens art. 6, litra c, jf. bekendtgørelse om registrering af køretøjer, kapitel 14. I forbindelse med køresedlen noteres tillige eventuelle relevante forhold omkring din prøvekørsel, som f.eks. uheld eller lign., til brug for eventuel skades-, forsikrings-, erstatnings- eller lignende behandling. Såfremt du har givet dit samtykke hertil, jf. persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1, persondataforordningens art. 6, litra a, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1 og forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, indsamler, anvender og eventuelt videregiver vi også dine personoplysninger registreret i CarBuddii til brug for direkte markedsføring (f.eks. fremsendelse af information og nyhedsbreve med tilbud, events og konkurrencer vedrørende køb/leasing af biler samt køb af biludstyr, reservedele, bilforsikring, bilfinansiering og bilreparation/service). De registrerede oplysninger vil, med dit samtykke, ligeledes blive behandlet automatisk og samkøres med oplysninger om dig, som vi allerede har eller får fra anden side (f.eks. cookies fra vores hjemmeside). I den forbindelse opretter vi en kundeprofil, så vi har mulighed for at tilbyde vores kunder en bedre service og gode tilbud. Du kan til enhver tid tilbagekalde nærværende samtykke ved at kontakte Schou-Jensen Biler A/S, Tjelevej 40, 7400 Herning, att indehaver Ole Schou-Jensen, mail:salg@sjbiler.dk, telefon 22221717.
Oplysningerne vil tillige, i anonymiseret form, blive brugt til at udarbejde statistikker og danne kundemønstre.

3. Modtagere af personoplysninger
Nogle af de oplysninger, som vi har registreret om dig, deler vi med andre brugere af CarBuddii, dvs. andre bilforhandlere i Danmark, samt vor importør og finansieringspartnere. På hjemmesiden www.carbuddii.com/forhandlere kan du altid se en liste over de bilforhandlere, der er tilmeldt CarBuddii.
Vi videregiver ikke oplysninger omkring dit cpr-nummer eller billede af kørekort, der slettes i overensstemmelse med pkt. 4.

4. Opbevaring og sletning
Dine oplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af ovennævnte formål, samt i overensstemmelse med gældende særlovgivning. Kopi af kørekortet samt køreseddel slettes således efter 3 måneder som følge af gældende lovgivning. Det samme gør sig gældende for eventuelle noteringer i CarBuddii af eventuelle relevante forhold omkring din prøvekørsel, idet bemærkes, at oplysningerne vil kunne blive behandlet uden for CarBuddii i forbindelse med videre skades-, forsikrings-, erstatnings- eller lignende behandling. I så fald vil du blive orienteret herom som led i sagsbehandlingen. Oplysningerne kan blive behandlet og opbevaret længere i anonymiseret form.

5. Dine rettigheder mv.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig, samt anmode om sletning heraf, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget eller begrænset dine personlige oplysninger, samt få dine oplysninger overført til tredjepart. Det noteres dog, at vi ikke nødvendigvis er forpligtet til at imødekomme sådanne anmodning om indsigt, berigtigelse, indsigelse, overførsel af dine data til en tredjepart og/eller sletning, hvis vi har lovlige, objektive og saglige årsager hertil. Du vil dog under alle omstændigheder modtage en besvarelse fra os herom, samt en begrundelse for eventuelt afslag på anmodning.
Ønsker du at gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller hvis du har andre spørgsmål til ovenstående, kan du til enhver tid rette henvendelse til os på Schou-Jensen Biler A/S, Tjelevej 40, 7400 Herning, att indehaver Ole Schou-Jensen, mail:salg@sjbiler.dk, telefon 22221717.

6. Klager
Du kan indbringe en klage over behandlingen af dine personoplysninger til os (se kontaktdetaljer i pkt. 5 ovenfor) og/eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Schou-Jensen Biler A/S har udpeget Ole Schou-Jensen som ansvarlig for virksomhedens datapolitik.

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Schou-Jensen Biler A/S behandling af indsamlede data skal

ske til Schou-Jensen Biler A/S, Tjelevej 40, 7400 Herning att.: Ole Schou-Jensen. - mail: salg@sjbiler.dk - eller telefon 22221717